1. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY LÝ HỒNG 

2. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY SƠN HẠNH

3. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY GIÁO NGUYỆT

4. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HOÀNG PHONG

5. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY DŨNG KHÁNH

6. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY DŨNG MINH

7. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY TK HOME

8. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HÙNG SÁU

9. SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY MẠNH XUÂN

10. ĐIỆN LẠNH HƯNG HUYỀN

11. ĐIỆN LẠNH HẢI THƠM

12. ĐIỆN LẠNH ANH SỸ